X
Set overlay
Тема
Сезонни занимания на горските животни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Въпрос №1
1. Кой сезон е свързан с размножаване на животните? Кой им „ казва” кога е настъпил?
Отговор А
средата на лятото
Отговор Б
зимата и пролетта
Отговор В
зимата
Отговор Г
пролетта, удължаването на деня дава сигнал за тези процеси
Имаш нужда от помощ?
Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
  Въпрос №2
  2. Може ли цветовете на животните да са различни през сезоните?
  Отговор А
  може, почти винаги се променят; през пролетта са много по-ярки и забележими
  Отговор Б
  много рядко се случва, случайно
  Отговор В
  не, няма как да се случи подобно нещо
  Отговор Г
  само при много малко животни може да се случи
  Имаш нужда от помощ?
  Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
  Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
   Въпрос №3
   3. Кое явление наричаме „ токуване”?
   Отговор А
   така се наричаме шумното излитане на някои птици
   Отговор Б
   квакането на много жаби едновременно
   Отговор В
   пеенето и всички други прояви, свързани с намиране на брачен партньор – танцуване, специални полети, игри във въздуха и т н
   Отговор Г
   когато много птици спят на едно място
   Имаш нужда от помощ?
   Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
   Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
    Въпрос №4
    Защо пеят птиците ?
    Отговор А
    така показват на останалите горски обитатели, че се намират на това място
    Отговор Б
    привличат женска и запазват собствена територия за гнездене
    Отговор В
    за да е приятно в гората и полето
    Отговор Г
    пеят когато са добре нахранени
    Имаш нужда от помощ?
    Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
    Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
     Въпрос №5
     5. За какво служи гнездото при птиците или леговището при бозайниците?
     Отговор А
     крият се от враговете си
     Отговор Б
     снасят яйцата в него и спят през студените нощи
     Отговор В
     птиците отглеждат поколението си в гнездото, същото се отнася и за повечето бозайници, но при много от бозайниците леговището е и дом в който се крият
     Отговор Г
     само преспиват в него
     Имаш нужда от помощ?
     Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
     Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
      Въпрос №6
      6. Защо малките животни се появяват през пролетта?
      Отговор А
      тогава е най-благоприятната температура
      Отговор Б
      това е сезонът с най-много храна за всички групи животни
      Отговор В
      през пролетта денят е достатъчно дълъг
      Отговор Г
      нощите са достатъчно топли
      Имаш нужда от помощ?
      Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
      Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
       Въпрос №7
       7. Кое явление наричаме сватбуване?
       Отговор А
       промяната на цветовете през пролетта
       Отговор Б
       някои бозайници правят брачни ритуали през лятото и есента; мъжките реват и се бият помежду си такива са сърните, елените, дивите кози
       Отговор В
       носят подаръци на женските животни
       Отговор Г
       строят специални жилища за женските
       Имаш нужда от помощ?
       Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
       Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
        Въпрос №8
        8. Кои птици са прелетни?
        Отговор А
        това са птици, които ежегодно напускат местата за гнездене и се връщат при започване на размножителния сезон
        Отговор Б
        тези птици прелитат на различни места през годината
        Отговор В
        през годината сменят местата си за живеене
        Отговор Г
        хранят се в една местност а прелитат и живеят в друга
        Имаш нужда от помощ?
        Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
        Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
         Въпрос №9
         9. Кой процес се нарича линеене?
         Отговор А
         това са заболявания при животните
         Отговор Б
         няколко пъти в годината животните сменят външното си покритие ( пера, козина, люспи), козината и перата могат да бъдат с различен цвят и качества- зимни и летни например
         Отговор В
         някои животни, например гущерите и жабите могат да сменят цвета си
         Отговор Г
         това е приспособяване на животните към външните условия
         Имаш нужда от помощ?
         Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
         Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
          Въпрос №10
          10. Защо се слагат къщички за птици?
          Отговор А
          за да има къде да спят птиците през зимата
          Отговор Б
          за да се крият от враговете си
          Отговор В
          в младите гори няма достатъчно хралупи за гнездене и живеене на птици и други животни
          Отговор Г
          за да се крият от дъжда и вятъра
          Имаш нужда от помощ?
          Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
          Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
           Въпрос №11
           11. Какво наричаме следи от жизнената дейност на животните?
           Отговор А
           когато се види животно, което се храни
           Отговор Б
           когато се движат по брега на река или в сняг
           Отговор В
           това са следи по снегът и почвата и остатъци от хранене и други ежедневни дейности
           Имаш нужда от помощ?
           Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
           Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
            Въпрос №12
            12. Как да помагаме на животните през зимата?
            Отговор А
            правят се места за укритие на животните
            Отговор Б
            поставят се хранилки и се разриват места от снега
            Отговор В
            по възможност се прибират на топло
            Отговор Г
            преместват се на по-топли места
            Имаш нужда от помощ?
            Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
            Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
             Страница 7 от 11
             0
             500
             800
             1200