X
Set overlay
Тема
Разноликото семейство на планинския поток
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Въпрос №1
1. На колко части разделяме реките и по какви критерии?
Отговор А
на две - в планината и равнината, според мястото на преминаване
Отговор Б
на три - горно, средно и долно течение; Делим ги според движение, температура, вид на дъното и кислородно съдържание на водата
Отговор В
на две - според растителността; с голи брегове и с растителност
Отговор Г
на три, според дълбочината - плитки води, средно дълбоки и дълбоки
Имаш нужда от помощ?
Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
  Въпрос №2
  2. Кои са най – характерните условия на живот в планинските потоци?
  Отговор А
  водата е по-топла
  Отговор Б
  на повече места водата е спокойна
  Отговор В
  водата е бърза, сравнително студена, с много кислород и малко тиня и растителност
  Отговор Г
  дърветата хвърлят сенки във водата и я предпазват от нагряване
  Имаш нужда от помощ?
  Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
  Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
   Въпрос №3
   3. Кои видове риби са най- характерни за планинските реки в Парка?
   Отговор А
   балканска пъстърва, американска пъстърва, кефал
   Отговор Б
   шаран, щука, кефал
   Отговор В
   балканска пъстърва, черна мряна, лешанка
   Отговор Г
   балканска пъстърва, щука, кефал
   Имаш нужда от помощ?
   Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
   Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
    Въпрос №4
    4. Кой от отговорите описва вярно раците?
    Отговор А
    това са безгръбначни, които живеят във всякакви води, имат 10 крака, два от които- превърнати в щипци; хранят се с животинска храна; езерен, речен и поточен са естествено разпространените раци в българските реки и езера
    Отговор Б
    нямат крака, а плуват с опашка
    Отговор В
    не плуват а само ходят назад, роднини са на жабите
    Отговор Г
    раците са близки роднини на рибите, но имат крака
    Имаш нужда от помощ?
    Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
    Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
     Въпрос №5
     5. Кои животни са храна на планинските риби?
     Отговор А
     различни треви и окапала шума
     Отговор Б
     водни ларви на различни насекоми и други, живеещи във водата дребни животни, включително и рибки
     Отговор В
     само други по-дребни риби
     Отговор Г
     водни червеи
     Имаш нужда от помощ?
     Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
     Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
      Въпрос №6
      6. Кой отговор описва най-добре живота на водните кончета?
      Отговор А
      много бързо летят
      Отговор Б
      хранят се с други насекоми
      Отговор В
      живеят край водата
      Отговор Г
      насекоми, ларвите на които живеят във водите и са много хищни; възрастните също са хищни и се придържат край водните басейни
      Имаш нужда от помощ?
      Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
      Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
       Въпрос №7
       7. Кои жаби са свързани само с планинските реки и водоеми в ПП " Българка"?
       Отговор А
       жълтокоремна бумка, планинска водна жаба и горска дългокрака жаба
       Отговор Б
       планинска водна жаба и горска дългокрака жаба
       Отговор В
       жълтокоремна бумка, кафява крастава жаба, дървесница
       Отговор Г
       обикновена водна жаба, планинска водна жаба, дървесница
       Имаш нужда от помощ?
       Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
       Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
        Въпрос №8
        8. Какви подробности за живота на дъждовника и тритоните знаете? Кой е най-пълния и верен отговор?
        Отговор А
        опашати земноводни;възрастните живеят на сушата, а ларвите във вода; хранят се с дребни животни
        Отговор Б
        роднини са на гущерите, само че живеят на влажни места
        Отговор В
        живеят във вода и се хранят с водни растения, ларвите са хищници
        Отговор Г
        близки са с рибите, но имат крака
        Имаш нужда от помощ?
        Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
        Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
         Въпрос №9
         9. Кое твърдение най-добре описва птицата воден кос?
         Отговор А
         живее край водата, но не може да се гмурка;
         Отговор Б
         тъмно-кафяв с бяла гушка; целогодишно се гмурка в потоците и лови дребни водни животни; гнездото е много близо до водата;
         Отговор В
         живее край водата и може да се гмурка, храни се със семена и плодове
         Отговор Г
         храни се с животни, които събира край брега
         Имаш нужда от помощ?
         Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
         Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
          Въпрос №10
          10. Кои видове стърчиопашки са свързани с планинските реки ?
          Отговор А
          планинска и жълта стърчиопашка
          Отговор Б
          планинската и бялата стърчиопашки
          Отговор В
          планинска, бяла и жълта стърчиопашки
          Отговор Г
          бяла и жълта стърчиопашки
          Имаш нужда от помощ?
          Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
          Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
           Въпрос №11
           11. Да опишем видрата. Кой отговор е най-пълен?
           Отговор А
           бозайник, който може да плува
           Отговор Б
           воден бозайник, който се храни с различни водни растения
           Отговор В
           хищен бозайник, живеещ край водни басейни, включително и в планини; храни се с риба и други животни; рядък и защитен вид
           Отговор Г
           унищожава много риба и затова хората трябва да я прогонват и убиват
           Имаш нужда от помощ?
           Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
           Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
            Въпрос №12
            12. Кои са най-характерните дървета и други растения край реките в планината? Избройте някои.
            Отговор А
            бук, дъб, върба
            Отговор Б
            върби , елша, леска , габър, , чобанка, чернокос
            Отговор В
            върба, къпина, слива, череша
            Отговор Г
            елша, дъб, топола,
            Имаш нужда от помощ?
            Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
            Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
             Страница 6 от 11
             0
             500
             800
             1200