X
Set overlay
Тема
Децата на слънцето
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Въпрос №1
1. Кои са основните елементи на процеса фотосинтеза и защо е „процеса на живота”?
Отговор А
а. въздух, вода и топлина. Свързана е с животните
Отговор Б
б. растенията приемат въздух и отделят кислород
Отговор В
в. животни, растения, насекоми
Отговор Г
г. от листата се приемат въглероден диоксид ,вода, слънчева светлина и топлина;в хлоропластите от тях се произвеждат хранителни вещества и се отделя кислород. Фотосинтезата произвежда хранителните вещества и кислорода за всички организми
Имаш нужда от помощ?
Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
  Въпрос №2
  2. Каква е разликата между растително съобщество букова гора, биоценоза букова гора и екосистема букова гора?
  Отговор А
  а. това са термини, показващи взаимни връзки между организми; растителното съобщество са само растенията; биоценозата включва растенията и всички останали организми, а екосистемата е биоценозата, заедно с елементите на неживата природа
  Отговор Б
  б. разлика няма. Това са различни имена на една и съща гора, например
  Отговор В
  в. екоситемата са всички животни и растения на дадено място
  Отговор Г
  г. биоценоза и екосистема е едно и също нещо, а растителното съобщество са растенията
  Имаш нужда от помощ?
  Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
  Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
   Въпрос №3
   3. На какви видове поделяме растителната покривка на Земята?
   Отговор А
   тропични гори, тропични тревни пространства, умерени широколистни гори, умерени тревни пространства, иглолистни гори, ледени и горещи пустини
   Отговор Б
   на гори, тревни пространства и пустини
   Отговор В
   дъждовни гори, тревни пространства, пустини и умерени гори
   Отговор Г
   гори в планините, гори край реките и в полетата, открити тревни пространства, пустини
   Имаш нужда от помощ?
   Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
   Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
    Въпрос №4
    5.5. Какви основни типове растителност има в нашата страна и как са разпределени?
    Отговор А
    различни гори в различните части на полето и планините
    Отговор Б
    широколистни гори в планините и край реките, иглолистни гори в планините, тревни пространства в равнините и билата на планините
    Отговор В
    гори и тревни пространства в планините и полето
    Отговор Г
    треви, храсти и дървета Разпределени са според влагата
    Имаш нужда от помощ?
    Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
    Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
     Въпрос №5
     4. Кои са основните причини за разнообразието на растителноста в България?
     Отговор А
     различните планини и морското крайбрежие
     Отговор Б
     климата, географското положение и разнообразния релеф
     Отговор В
     сравнително мекият климат
     Отговор Г
     различната надморска височина
     Имаш нужда от помощ?
     Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
     Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
      Въпрос №6
      6. Какви видове гори имаме в нашата страна и от какво се определят?
      Отговор А
      гори в планините и в равнините, край реките
      Отговор Б
      столетни, млади и такива, които се ползват интензивно
      Отговор В
      широколистни, смесени и иглолистни. Местонахождението им зависи от температурата и валежите
      Отговор Г
      букови и борови гори, в зависимост от дърветата в тях
      Имаш нужда от помощ?
      Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
      Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
       Въпрос №7
       7. Какви са основните растителни съобщества в Природен парк " Българка"?
       Отговор А
       гори, храсти и тревни пространства
       Отговор Б
       гори от бук, гори от дъб, гори от бор, храсти от шипка и глог, треви
       Отговор В
       . букова гора; различни смесени, широколистни гори; смесени гори от бук и иглолистни; тревни съобщества и растения по скалните пространства
       Отговор Г
       гори от бук или дъб, гори от бор, скални пространства
       Имаш нужда от помощ?
       Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
       Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
        Въпрос №8
        8. Как човек влияе върху растителните съобщества?
        Отговор А
        не може да повлияе с действията си
        Отговор Б
        подпомага развитието на растенията
        Отговор В
        обикновено ползването не пречи на растенията като цяло
        Отговор Г
        при ползването ги променя, най-често негативно, понякога до пълно унищожение
        Имаш нужда от помощ?
        Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
        Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
         Въпрос №9
         9. Какви ползи имаме от горите? Кой отговор е най-пълен?
         Отговор А
         от тях се добиват дърва за отопление и строителен материал
         Отговор Б
         гората служи за отдих и почивка, секат се дърва за огрев
         Отговор В
         от гората зависи задържането на вода и сняг в планините
         Отговор Г
         дърветата се ползват за материал, отопление и суровина за много производства, освен това от горите зависят чистотата на въздуха и валежите, горите са дом на много ценни животни и други растения
         Имаш нужда от помощ?
         Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
         Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
          Въпрос №10
          10. Как да опазваме горите ?
          Отговор А
          да се изсича само половината и то не на едно место
          Отговор Б
          гората да се ползва внимателно, като се отчитат потребностите на всеки един вид организъм, който живее в нея. трябва да се стремим към намаление изсичането и унищожаването на гори и отделни дървета
          Отговор В
          да внимаваме да не се разболяват дърветата
          Отговор Г
          да засаждаме повече дървета
          Имаш нужда от помощ?
          Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
          Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
           Въпрос №11
           11. Коя гора е „биологически ценна” и къде се срещат в България такива гори?
           Отговор А
           това са стари гори, в които всички естествени процеси и разнообразие са запазени; в тях не е имало сеч, или никога или от много години. Такива гори има в планините на труднодостъпни места.
           Отговор Б
           гора с много големи дървета. Срещат се на различни места
           Отговор В
           гора , която е близо до път и лесно се достига с превозно средство. Това са горите близо до селища
           Отговор Г
           гора, в която живеят много животни. Това са горите в ниските части на планините и край реките
           Имаш нужда от помощ?
           Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
           Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
            Въпрос №12
            12. Как средата, в която живеем да е по-„зелена”?
            Отговор А
            да засаждаме повече цветя в градинките и парковете
            Отговор Б
            всяка човешка дейност трябва да е съобразена с влиянието й върху околната среда и човека. Понякога връзките не са ясно видими, затова постоянно трябва да наблюдаваме и изучаваме природата и да прилагаме наученото в грижа за всичко край нас
            Отговор В
            да се правят повече градски паркове
            Отговор Г
            да се строят повече пътища и хижи в планините за да са по-достъпни и посещавани
            Имаш нужда от помощ?
            Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
            Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
             Страница 4 от 11
             0
             500
             800
             1200