X
Set overlay
Тема
Да залепим клона, на който седим
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Въпрос №1
1. До какви последствия води намалението на горите?
Отговор А
а. загуба на биоразнообразие, ерозия на почвите, замърсяване на въздуха, промяна на климата
Отговор Б
б. нищо не се случва
Отговор В
в. започва да вали повече
Отговор Г
г. няма кой да спира ветровете
Имаш нужда от помощ?
Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
  Въпрос №2
  2. Кое спомага за глобалното затопляне и " парниковия" ефект?
  Отговор А
  а. повишеното слънчево греене
  Отговор Б
  б. това си е нормален процес
  Отговор В
  в. движението на самолети
  Отговор Г
  г. натрупването на въглероден диоксид във въздуха, причинено от изгарянето на горива и липсата на възможност да се пречисти атмосферата
  Имаш нужда от помощ?
  Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
  Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
   Въпрос №3
   3. Как да намалим и спрем загубата на биоразнообразие?
   Отговор А
   а. да се построят повече зоопаркове и ботанически градини за отглеждане на редки видове растения и животни
   Отговор Б
   б. човешките дейности трябва да бъдат предварително съобразени с влиянието върху околната среда, трябва да се отделят повече места за защитени територии
   Отговор В
   в. това са естествени процеси и човек не бива да се меси
   Отговор Г
   г. тези процеси нямат влияние върху човека и затова не трябва да им обръщаме внимание
   Имаш нужда от помощ?
   Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
   Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
    Въпрос №4
    4. Кои са основните замърсители на въздуха?
    Отговор А
    а. прахоляка от полето
    Отговор Б
    б. веществата, отделени при изгарянето на горива при всички човешки дейности и газове, изпускани при производство на различни продукти
    Отговор В
    в. автомобилите и нищо друго
    Отговор Г
    г. само самолетите, тъй като летят в горните слоеве на атмосферата
    Имаш нужда от помощ?
    Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
    Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
     Въпрос №5
     5. Защо най- сериозно е почвеното замърсяване?
     Отговор А
     а. защото отравя тревата
     Отговор Б
     б. не може да се ползва за садене
     Отговор В
     в. убиват се животните, които живеят под земята
     Отговор Г
     г. почвата е много сложна, жива структура и лесно се уврежда, не може да се мести , от нея веществата попадат във въздуха , водата и растенията
     Имаш нужда от помощ?
     Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
     Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
      Въпрос №6
      6. Какви групи вещества замърсяват водите? Кой отговор е най-пълен?
      Отговор А
      а. отпадните води от домовете ни
      Отговор Б
      б. перилните и миещите препарати
      Отговор В
      в. вредни вещества от домовете ни, химически продукти от промишленоста, нефтени продукти, вещества, отделени като газове в атмосферата, торове и други вещества от почвата
      Отговор Г
      г. разливането на нефтени продукти
      Имаш нужда от помощ?
      Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
      Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
       Въпрос №7
       7. Защо има места на нашата планета, където хора гладуват и даже умират от глад?
       Отговор А
       а. няма достатъчно храна
       Отговор Б
       б. не се отглеждат животни а разчитат само на лов на диви
       Отговор В
       в. суша е и няма добра реколта през определени години
       Отговор Г
       г. много грешна, престъпна политика, при която се ограбват природните ресурси и се разрушава околната среда, без да се полагат грижи за местното население
       Имаш нужда от помощ?
       Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
       Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
        Въпрос №8
        8. Няколко начина да предпазваме въздуха, водата и почвата от замърсяване. Кой отговор е най-пълен?
        Отговор А
        а. намаление на изгаряните горива, намаление на изхвърляните химични отпадъци от бита и промишленоста, увеличаване на горите и зелените площи, по-добро пречистване от замърсявания, въвеждане на безотпадни технологии и "зелени" енергоизточници
        Отговор Б
        б. да се движат по-малко автомобили и самолети
        Отговор В
        в. да не се ползват изкуствени торове и отрови в селското стопанство и да се заменят с различни устойчиви сортове, получени чрез генно инженерство
        Отговор Г
        г. да се намали ползването на перилни и всякакви почистващи препарати в домовете ни
        Имаш нужда от помощ?
        Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
        Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
         Въпрос №9
         9. Как да пазим горите от унищожение и промяна на структурата им?
         Отговор А
         а. сечта се провежда много внимателно и с отчитане изискванията на всички горски обитатели, търсят се начини да се намали потреблението на дървесина и да се намали замърсяването на околната среда
         Отговор Б
         б. засаждат се нови дървета, които растат по-бързо
         Отговор В
         в. не се секат дървета
         Отговор Г
         г. садят се повече дървета в селищата
         Имаш нужда от помощ?
         Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
         Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
          Въпрос №10
          10. Как да опазваме и възстановяваме биоразнообразието край нас?
          Отговор А
          а. да се ограничи ловът и риболовът
          Отговор Б
          б. да не се секат дървета
          Отговор В
          в. много добре трябва да знаем взаимните връзки между организмите и да ги вземаме предвид, когато ползваме природни ресурси, а също и по възможност да се намали ползването и да се оставят защитени територии
          Отговор Г
          г. да се внасят животни и растения от чужбина
          Имаш нужда от помощ?
          Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
          Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
           Въпрос №11
           11. Коя енергия наричаме „зелена” и какви източници на такава енергия познавате?
           Отговор А
           а. така се нарича енергията, произведена от неизчерпаеми източници - енергия от вятъра, Слънцето, движението на водата, употребата на отпадни продукти и други.
           Отговор Б
           б. автомобили и самолети, които замърсяват въздуха малко
           Отговор В
           в. енергия, добита от растения
           Отговор Г
           г. енергия получена от вода
           Имаш нужда от помощ?
           Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
           Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
            Въпрос №12
            12. Как да опазваме и подобряваме средата, в която живеем?
            Отговор А
            а. да се строят по - малки жилища и автомобили
            Отговор Б
            б. да се стремим да ползваме само чисти продукти за храна
            Отговор В
            в. да не хвърляме отпадъци по улиците и особенно, когато сме извън селищата
            Отговор Г
            г. всички заедно трябва да се грижим за околната среда - да пазим от замърсяване, да пестим водата и електроенергията, да ограничаваме ползването на всякакви препарати, които замърсяват с количествата си природата, да пазим от унищожение дивите животни и растения
            Имаш нужда от помощ?
            Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
            Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
             Страница 3 от 11
             0
             500
             800
             1200