X
Set overlay
Тема
Защитени и ловни видове животни
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Въпрос №1
1.Лов, ловец, ловно уръжие, дивеч – какво означават тези думи?
Отговор А
а. хора, които убиват животни за храна - дивеч
Отговор Б
б. това са категории, точно установени и записани в Закона за лова
Отговор В
в. вид спорт
Отговор Г
г. занимание за свободното време и за почивка
Имаш нужда от помощ?
Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
  Въпрос №2
  2.Ловни видове животни – кои са?
  Отговор А
  а. тези по които се стреля
  Отговор Б
  б. домашни животни, пуснати на свобода
  Отговор В
  в. видове, които са специално записани в Закона за лова и според този закон могат да бъдат обект на ловни дейности
  Отговор Г
  г. всички диви животни
  Имаш нужда от помощ?
  Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
  Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
   Въпрос №3
   3. Може ли да се ловува в защитени територии, например в природния парк?
   Отговор А
   а. може, разрешено е
   Отговор Б
   б. може само на определени места в тях
   Отговор В
   в. не може, строго забранено е
   Отговор Г
   г. това е строго установено в съответните закони, в природните паркове може, в националните паркове и резервати е забранено
   Имаш нужда от помощ?
   Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
   Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
    Въпрос №4
    4. Кои видове животни и растения са защитени или забранени за лов?
    Отговор А
    а. това са видове, които попадат в списъците на съответните закони - Законът за биоразнообразие, Законът за лова и др.
    Отговор Б
    б. които живеят край човешките жилища
    Отговор В
    в. които ги срещаме рядко
    Отговор Г
    г. няма такива
    Имаш нужда от помощ?
    Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
    Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
     Въпрос №5
     5.Какво наричаме Червена книга или Червен списък?
     Отговор А
     а. специални книги с червени корици
     Отговор Б
     б. това са национални или международни документи, касаещи редките видове. Те не са закони, но са много важни за опазване на природата и предпиемане на мерки за защита
     Отговор В
     в. книги за животни
     Отговор Г
     г. книги за растения и гъби
     Имаш нужда от помощ?
     Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
     Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
      Въпрос №6
      6.Кои видове са Световно застрашени и срещат ли се такива в България и парк „ Българка”
      Отговор А
      а. видове организми, вписани в Червените списъци на Международния съюз за защита на природата, парка е дом на повече от 15 световно застрашени вида животни
      Отговор Б
      б. редки в цял свят, в България не се срещат
      Отговор В
      в. срещат се на малко места
      Отговор Г
      г. срещат се на много места, но са малко на брой
      Имаш нужда от помощ?
      Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
      Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
       Въпрос №7
       7. Може ли защитени видове или видове от Червена книга да са обект на лов?
       Отговор А
       а. не
       Отговор Б
       б. да
       Отговор В
       в. през определени сезони
       Отговор Г
       г. може, при определени правила, залегнали в законите и със специални позволителни
       Имаш нужда от помощ?
       Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
       Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
        Въпрос №8
        8. Как се опазват и подпомагат ловните видове?
        Отговор А
        а. ловува се по-малко
        Отговор Б
        б. прилагат се така наречените ловно-стопански мероприятия, включващи мерки от подхранване до изкуствено разселване
        Отговор В
        в. ловува се на други видове, които не са ловни
        Отговор Г
        г. въобще не се ловува
        Имаш нужда от помощ?
        Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
        Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
         Въпрос №9
         9. Какви грижи полагат хората, за да подпомагат живота на редки видове?
         Отговор А
         а. различни дейности, запазващи местообитанието на вида и подпомагащи запазване и увеличаване на индивидите
         Отговор Б
         б. увеличават ги чрез изкуствено развъждане
         Отговор В
         в. ограждат се местообитанията с ограда
         Отговор Г
         г. слагат се предупредителни табели
         Имаш нужда от помощ?
         Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
         Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
          Въпрос №10
          10.В нарушение ли сме ако си вземем малкото зайче, което хванахме на поляната или черепа с рога на сърна, който сме намерили в гората?
          Отговор А
          а. ако гледаме добре зайчето или пазим рогата е позволено
          Отговор Б
          б. ако вземем зайчето е нарушение, но за рогата не е
          Отговор В
          в. не е нарушение
          Отговор Г
          г. да, това според закона за лова се води лов и е наказуемо
          Имаш нужда от помощ?
          Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
          Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
           Въпрос №11
           11. Нарушение ли е, ако отсечем дърво с гнездо на хищна птица?
           Отговор А
           а. според списъците към законите това е непоправима вреда на някои видове и е наказуемо
           Отговор Б
           б. не е , ако е в определен имот
           Отговор В
           в. нарушение е , ако в гнездото има яйца или малки и не е ако е празно
           Отговор Г
           г. ако се реже без да се вдига шум, не е нарушение
           Имаш нужда от помощ?
           Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
           Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
            Въпрос №12
            12.Може ли препарирани животни да "украсяват" заведения, училища и други обществени места?
            Отговор А
            а. забранено е
            Отговор Б
            б. препарати на защитени видове е забранено да се излагат на публични места, а в частни колекции трябва да бъдат регистрирани
            Отговор В
            в. не е забранено, ако заведението е частно
            Отговор Г
            г. не е забранено, ако имат документи за произход
            Имаш нужда от помощ?
            Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
            Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
             Страница 2 от 11
             0
             500
             800
             1200