X
Set overlay
Тема
Основни подробности за защитените територии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Въпрос №1
въпрос 1 Кои територии са защитени и колко вида са?
Отговор А
а. територии обявени според Закона за защитените територии и предназначени да опазват части от природното богатство. 6 категории са обявени според този закон
Отговор Б
бтеритории на които се срещат редки растения и животни. два вида са - за растения и за животни
Отговор В
вместа, които човек огражда, делят се на малки и обширни
Отговор Г
гтеритории, които не могат да се ползват за земеделие. няколко вида са според какви земеделски практики са забранени
Имаш нужда от помощ?
Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
  а а а
  Въпрос №2
  Въпрос 2. Как да познаем, че се намираме в защитена територия?
  Отговор А
  а. оградени са с мрежа
  Отговор Б
  б. има марка с бяла и червена боя и табелки на подходящи места.
  Отговор В
  в. границите са почистени от растителноста
  Отговор Г
  г. има обозначения със специални знаци
  Имаш нужда от помощ?
  Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
  Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
   Въпрос №3
   Въпрос 3. Народни, природни и национални паркове – какви са различията?
   Отговор А
   а. народните паркове са най-важни, другите два вида - не
   Отговор Б
   б. националните са строго охраняеми, природните по-малко а народните са без охрана
   Отговор В
   в. няма разлика- това са различни имена на едно и също нещо
   Отговор Г
   г. народен парк е старо понятие за защитена територия, парковете днес са разделени в нови категории - национален парк - със строга защита и природен парк - с по слабо ниво на забрани и защита
   Имаш нужда от помощ?
   Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
   Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
    Въпрос №4
    Въпрос 4. Резервати – строги и поддържани, що е то ?
    Отговор А
    а. строгите са оградени, поддържаните- не
    Отговор Б
    б. няма разлика
    Отговор В
    в. в поддържаните може да се отглеждат животни или растения
    Отговор Г
    г. и при двете категории е забранена човешка намеса, но при строгите изцяло, а при поддържаните се извършват дейности, които да поддържат биологичното разноообразие
    Имаш нужда от помощ?
    Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
    Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
     Въпрос №5
     Въпрос 5. Що е защитена зона?
     Отговор А
     а. това са места край пътища и градове с много растения и животни
     Отговор Б
     б. това са природни територии, специално обявени от Закона за биологичното разнообразие и са според две европейски директиви- за птиците и хабитатите
     Отговор В
     в. зони около бреговете на реки
     Отговор Г
     г. заградени с ограда места край обработваеми площи
     Имаш нужда от помощ?
     Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
     Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
      Въпрос №6
      Въпрос 6. Защитена зона – синоним ли е на защитена територия?
      Отговор А
      а. да
      Отговор Б
      б. не, защитена зона е според закона за биологичното разнообразие, а защитена територия е според Закона за защитените територии
      Отговор В
      в. защитените зони са около защитените територии
      Отговор Г
      г. защитените зони са отделни места вътре в защитените територии
      Имаш нужда от помощ?
      Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
      Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
       Въпрос №7
       7. Какви видове защитени зони съществуват?
       Отговор А
       а. три вида- по Директивата за птиците, по Директивата за месообитанията и по двете заедно
       Отговор Б
       б. за животни и за растения
       Отговор В
       в. за птици и за бозайници
       Отговор Г
       г. край реки и в планини
       Имаш нужда от помощ?
       Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
       Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
        Въпрос №8
        8. Може ли защитена зона да е защитена територия или обратно?
        Отговор А
        а. не, двете са съвсем отделни територии
        Отговор Б
        б. защитените територии са части от защитените зони
        Отговор В
        в. да, дори много често защитените територии са и защитени зони и носят същото име
        Отговор Г
        г. ако трябва, защитената зона се преобразува в защитена територия и обратно
        Имаш нужда от помощ?
        Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
        Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
         Въпрос №9
         9. " Българка" защитена територия ли е или защитена зона ?
         Отговор А
         а. това е природен парк, по смисъла на ЗЗТ, освен това е и защитена зона според новия Закон за биоразнообразие
         Отговор Б
         б. защитена зона
         Отговор В
         в. защитена територия
         Отговор Г
         г. преди е била защитена територия, но според новите правила вече е защитена зона
         Имаш нужда от помощ?
         Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
         Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
          Въпрос №10
          10. Колко е голям и къде се намира Природен парк " Българка"
          Отговор А
          а. 100 000 ха в Централна Стара планина
          Отговор Б
          б. обхваща над 20 000 ха от северните склонове на Стара планина от землищата на общините Габрово, Трявна и Мъглиж
          Отговор В
          в. 2000 дка около връх Шипка
          Отговор Г
          г. 20 000 дка между град Габрово и град Трявна
          Имаш нужда от помощ?
          Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
          Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
           Въпрос №11
           11. Какво се опазва в ПП "Българка"
           Отговор А
           а. красиви водопади
           Отговор Б
           б. обширни букови и други широколистни гори, горните течения на няколко реки, заедно с много видове горски растения и животни
           Отговор В
           в. обширни иглолистни гори
           Отговор Г
           г. растителност и животни край реките
           Имаш нужда от помощ?
           Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
           Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
            Въпрос №12
            12. Какво е архитектурен резерват, исторически парк-музей, историческо място?
            Отговор А
            а.тези понятия са свързани с исторически паметници, обявени са по други закони и нямат отношение към законите за защита на природата, понякога тези места са в защитени територии
            Отговор Б
            б. тези обекти са резервати и паркове, заедно с всички други такива
            Отговор В
            в. това са части от по-големи защитени територии
            Отговор Г
            г. те са край защитените зони
            Имаш нужда от помощ?
            Избери един от балоните ми, за да ти подскаже верния отговор!
            Но внимавай - имаш право само на 3 подсказки. Успех :)
             Страница 1 от 11
             0
             500
             800
             1200