X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието
ГЛОБАЛНА ПОМОЩ ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО С МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ
- Цел на практиката: Минимизиране на отрицателнитевъздействия от минната индустрия и компенсиране набиологичното разнообразие.-Същност: Водещата минна компания Рио Тинтодопринася за опазване на биологичното разнообразие чрез прилагане... продължи да четеш >>
Страница 3 от 3
0
500
800
1200