X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

BIOPAT – ПАТРОНИ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО


- Цел на практиката:

Ангажираносткъм опазване на биоразнообразието па нестандартен и провокиращ начин, чрезнаименуване новооткрит растителен или животински вид.

- Същност:

            Инициатива, поддържана от няколко немски научниинститута и музеи за естествени науки, която дово възможност на хората, коитопрояява загриженост към животни и растения и опазване на биоразнообразието дададат името си или името на свои близки на наскоро открит животински или растителенвид / жаба, пеперуда, паяк, орхидея, папрат/, като в замяна направят дарение отминимум 2600 евро. По този нестандартен начин се показва тношение иангажираност за опазване на биоразнообразието. Дарението се използва затаксаномичното изследване / т.е. описанието на новите видове/, както ипроучванията и дейностите за опазване на природата, провеждани най-вече встраната, в която са открити тези нови видове.

            Организацията BIOPAT – ПАТРОНИ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО е основана през 1999 г. ие отворена за частни лица, неправителствени и правителствени организации,научни институти и музеи.

            BIOPATе финансиралаповече от 30 проекти в сферата на биоразнообразието в Боливия, Виетнам,Индонезия, Филипините, Мадагаскар, Перу, и др.

            За повече информация относно добратапрактика:

            http://www.biopat.de/englisch/index e.htm

Страница 5 от 11
0
500
800
1200