X
Set overlay
Добри Практики
11 добри практики на други организации за дейности в сферата на Биоразнообразието

52 ЖЕСТА ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО- Цел на практиката:
Ограничаване намаляването на биоразнообразието, запазване и възстановяване на равновесието на различните защитени биотопи / гори, реки, блата, паркове, градски градини/, всичко това е съответствие с човешките дейности.
- Същност:
Книжка с 52 предложения за това, какво можем да направим, за да опазим биоразнообразието, допринасящи за постигане на промяна през всяка седмица от годината. Предложенията включват :
- практичните неща, които можем да вършим всеки ден,
- повишаване на информираността за биоразнообразието,
- подпомагане на проучванията чрез наблюдение и описване на дивата природа и екосистемите,
- използване на устойчиви техники в градината, 
- строителство и проекти „ направи си сам”.
Биоразнообразието е всичко, което ни заобикаля, и ние сме част от него. 
Съществуват три основни елемента:
- различните видове живи същества на Земята- включващи животни, растения, зеленчуци, гъби, водорасли, бактерии и дори вируси;
- различията между отделните представители на един и същи вид - техните размери, форми и цветове;
- различните екосистеми- например океани, гори или коралови рифове - и видовете, които живеят в тях, както и техните взаимодействия.
Учените са регистрирали наличието на около 1,9 милиона различни живи организми на Земята, но е сигурно, че реалния им брой е далеч по-голям. Много от тях са с микроскопични размери, живеят дълбоко под земята или в океаните, други просто още не са открити. Биоразнообразието, резултат от 3,8 милиарда години еволюция, е от изключителна важно значение за оцеляването на човека.
Жестовете за биоразнообразието включват ценни и интересни идеи и препоръки като например- какви не замърсяващи продукти за дома да използваме, как да ограничим емисиите на парникови газове при пътуване, как да намалим потреблението на вода, предложение за развиване на биоградинарство, за направа на зелен покрив, за подаръци, свързани с биоразнообразието, използване на минерални слънцезащитни кремове и др.

Книжката може да се изтегли от следния линк:
http://bookshop.europa.eu/bg/52--pbKH3210600/ 

Страница 3 от 11
0
500
800
1200